M-006 N-Yellow

M-006 N-Yellow

Dòng sản phẩm: Solid

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước:  760 x 3680 mm
 Độ dày:  12 mm