T-041 Blackglass

T-041 Blackglass

Dòng sản phẩm: Granite

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước:  760 x 3680 mm
 Độ dày:  12 mm