D-003 Goldbrown

D-003 Goldbrown

Dòng sản phẩm: Sparkling

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước:  760 x 3680 mm
 Độ dày:  12 mm