Thi công bàn đảo

Thi công bàn đảo

Dòng sản phẩm: Ứng dụng-Sản phẩm hoàn thiện

Đảo bếp đá nhân tạo

  1. Giúp nới rộng không gian trong bếp
  2. Giúp kết nối các thành viên trong gia đình
  3. Là điểm nhấn trang trí trong bếp