Sparkling series

Sparkling series

Dòng sản phẩm: Sparkling

Là dòng lấp lánh kim sa nhỏ trong khổ đá. Hạt lấp lánh thường có từ 1 đến 3 hạt tùy sự sáng tạo của nhà sản xuất