Granite series

Granite series

Dòng sản phẩm: Granite

Là dòng được thiết kế theo dạng hạt trong khổ đá. Đa dạng về màu hạt (2 hạt,3 hạt có khi nhiều hơn). Dòng phổ biến nhất trong trị trường